image

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój działalności firmy QUERCUS oraz poszerzenie oferty i jakości usług turystycznych poprzez dokończenie budowy i wyposażenie pensjonatu noclegowego z jego przystosowaniem dla funkcji turystycznej zlokalizowanego w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Cielętnikach przy ul. Ogrodowej 10 i uruchomienie sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej” majaca na celu rozwój i wzrost firmy poprzez rozszerzenie oferty usług organizacji imprez turystycznych z wykorzystaniem własnej bazy noclegowej; wzrost konkurencyjności i umocnienie pozycji firmy.

współfinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizaowanej operacji: 543172,62 zł, w tym ze środków EFRROW: 187884,11 zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem na wyżyny”